Integraal Expertisecentrum voor Psychogeriatrie (IEP): gezamenlijke expertise

Het IEP behandelt ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld en ernstige gedragsproblemen. Warme zorg op maat, waarin het welzijn van de ouderen leidend is. Het probleemgedrag wordt gestabiliseerd en minder hinderlijk gemaakt zodat een oudere spoedig kan terugkeren naar huis of naar een regulier zorgcentrum.

Afdeling

Het IEP is een samenwerking tussen de zorgorganisaties Vincent van Gogh, Proteion en de Zorggroep met twee afdelingen in Venray. Cliënten worden hier vanuit een crisissituatie opgenomen. Op deze kleinschalige afdelingen bieden we cliënten een intensieve persoonsgerichte behandeling, zorg en ondersteuning op basis van het Zorgprogramma D-ZEP (Dementie Zeer Ernstig Probleemgedrag).

Het multidisciplinaire team besteedt de aandacht aan psychische, sociale, somatische en functionele problemen waarbij we, door middel van systematische gedragsobservaties en onderzoeken, de oorzaak van het probleemgedrag achterhalen. De daarop volgende behandeling sluit aan bij de leefwereld en individuele behoeften van cliënten en is gericht op het stabiliseren van het gedrag met als doel de terugkeer naar een veilige leefomgeving. Daarbij staat ook het behouden van (cognitieve) vaardigheden centraal.

Samen de kennis, samen de zorg!

Het vaste team van het IEP bestaat uit een klinisch geriater, arts-assistenten, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, psycholoog, verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders, helpenden en activiteitenbegeleiders. Deze medewerkers werken dagelijks nauw samen en delen hun expertise. Het team hecht veel waarde aan de bijdrage die familieleden en naasten kunnen leveren aan de behandeling, het herstel en het welbevinden van de cliënt. Op indicatie worden ook andere disciplines zoals maatschappelijk werker, fysio-/ergotherapeut en diëtist ingeschakeld.


Voordelen

  • Gebundelde kracht van twee zorgorganisaties
  • specialistische zorg op maat
  • persoonsgerichte behandeling
  • behoud van vaardigheden en beleving