Integraal Expertisecentrum voor Psychogeriatrie (IEP): gezamenlijke expertise

Het IEP behandelt ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld en ernstige gedragsproblemen. Warme zorg op maat, waarin het welzijn van de ouderen leidend is. Het probleemgedrag wordt gestabiliseerd en minder hinderlijk gemaakt zodat een oudere spoedig kan terugkeren naar huis of naar een regulier zorgcentrum.

Opname en transfer
Het IEP is een samenwerking tussen zorgorganisaties Vincent van Gogh, Proteion en de Zorggroep. Cliënten komen vaak vanuit een crisissituatie bij het expertisecentrum. In de eerste fase (opnameafdeling) achterhalen medewerkers van Vincent van Gogh wat de oorzaak is van de onrust of crisis (diagnose). Daarna krijgt de cliënt een passende behandeling die zich richt op stabilisatie en structurering van zijn gedrag. In de tweede fase (transferafdeling) besteden medewerkers van Proteion veel aandacht aan psychische, sociale, somatische en motorische problemen. De behandeling sluit aan bij de leefwereld en individuele behoeften van cliënten.
Daarnaast staat tijdens de behandelingen het aanleren van vaardigheden centraal om het cognitief functioneren zo lang mogelijk te behouden.

Samen de kennis, samen de zorg!
Het vaste team van het IEP wordt ondersteund door een roulerend team van medewerkers van Proteion en Vincent van Gogh. Zij werken gedurende een bepaalde periode mee in het IEP en delen de leerervaringen die ze opdoen vervolgens weer op hun vaste werkplek. Daarnaast leren medewerkers veel tijdens de intervisiegesprekken en casusbesprekingen. Zo profiteren alle cliënten van beide organisaties van deze unieke samenwerking.

Voordelen

  • Gebundelde kracht van twee zorgorganisaties
  • specialistische zorg op maat
  • persoonsgerichte behandeling
  • behoud van vaardigheden en beleving