Provico

Provico is het netwerk voor ggz-zorg in de huisartsenpraktijken in Noord-Limburg. Patiënten met laag complexe psychische problematiek kunnen voortaan, dankzij de Provico-zorgketen, in de huisartsenpraktijk behandeld worden. Vincent van Gogh deelt haar kennis en expertise met de huisartsenzorg.

Samenwerken
Provico is een samenwerkingsverband tussen Vincent van Gogh, Buro van Roosmalen, PRO Praktijksteun en Cohesie. Provico versterkt de ketenzorg voor de patiënt en het omringende netwerk van huisartsen en bevordert tevens de samenwerking in de hele zorgketen . Provico richt zich op mensen die zich bij de huisarts melden met (niet-complexe) psychische klachten, waarbij doorverwijzing naar de generalistische basis ggz of de specialistische  ggz niet nodig is.

Expertise delen
Het preventieteam van Vincent van Gogh organiseert samen met POH- ggz laagdrempelige groepscursussen in de huisartsenpraktijken. Daarnaast wordt de expertise van Vincent van Gogh steeds regelmatiger ingezet voor patiënten in de huisartsenzorg. Dat kan in groepsverband of individueel.