GGZ-triagisten versterken de huisartsenpost

Een patiënt dreigt in een psychische crisis te raken en meldt zich met psychische problemen buiten kantooruren op de spoedpost. Maar de structuur van een huisartsenpost is daar niet op ingericht; tijd en expertise om adequate hulp te verlenen zijn er meestal niet. Met de inzet van een ggz-triagist gedurende de avond, nacht en het weekeinde biedt Vincent van Gogh een oplossing.

Tijd en expertise
Mensen met psychische klachten vragen om specifieke expertise en vergen meestal meer tijd dan mensen met lichamelijke klachten. De ggz-triagisten zorgen ervoor dat deze mensen  ook buiten kantooruren een veilige en deskundige plek hebben waar ze terechtkunnen. Als iemand zich gehoord voelt en ergens op terug kan vallen, haalt dat vaak al veel druk van de ketel. De triagisten hebben voldoende tijd voor de cliënt en kunnen rustig nadenken over wat in een bepaalde situatie handig en verstandig is. Ze kunnen de-escaleren, de eerste crisisinterventies verrichten en adviseren hoe de thuissituatie genormaliseerd kan worden als er sprake is van suïcidaliteit of agressiviteit.

Betere triage
Onze triagisten weten precies hoe de crisisdienst werkt en wanneer deze ingeschakeld moet worden. Directe hulp aan mensen met acute psychische problemen betekent dat de reguliere dagdienst een patiënt overneemt zonder verdere complicaties. De inzet van ggz-triagisten is efficiënter en leidt tot lagere zorgkosten: betere triage leidt tot minder onnodige instroom in de specialistische ggz.

Deze pilot is een gezamenlijk initiatief van Provico, huisartsengroep Cohesie en Vincent van Gogh.

 

Download de factsheet 'GGZ Triagisten'.