Thuisdetox: ontwennen in de eigen omgeving

Wie kampt met psychiatrische problemen kan daarvoor vaak in de thuissituatie behandeld worden. Dat geldt ook voor mensen die naast hun psychiatrische problemen worstelen met een verslaving. Met ambulante thuisdetox bieden wij cliënten met psychiatrische problemen en een verslaving de mogelijkheid om in de eigen vertrouwde omgeving een ontwenningsbehandeling te volgen.

Sociaal netwerk
Een verslaving kan een goede behandeling in de weg staan. Daarom is het belangrijk om naast de psychiatrische problemen ook de verslavingsproblemen aan te pakken. De cliënt moet de dag door zien te komen zonder te gebruiken. Thuisdetox is dan ook alleen geschikt voor mensen die erg gemotiveerd zijn en kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. De steun van ouders, partner, familieleden of vrienden is cruciaal. Met de thuisdetox kan de cliënt ervaren dat verandering ook vanuit de eigen situatie kan worden ingezet en volgehouden.

Intensief contact

Wij zorgen voor intensieve begeleiding en ondersteuning van de cliënt en zijn sociale omgeving. Gespecialiseerde verpleegkundigen bezoeken of bellen de cliënt meerdere keren per dag. Ze bewaken het medicatieschema en controleren of de cliënt zich aan de afspraken houdt. Maar ze bieden ook een luisterend oor en stimuleren de cliënt om dingen te ondernemen. De insteek is positief: wat gaat er goed? We staan in nauw contact met het sociaal netwerk. Zij kunnen met hun vragen, twijfels of problemen altijd op de professionals terugvallen.

De voordelen

  • ontwenningsbehandeling in de vertrouwde thuissituatie
  • positieve benadering
  • begeleiding gericht op stimuleren en motiveren, maar ook controleren
  • nauwe betrokkenheid sociale omgeving
  • intensieve ondersteuning en begeleiding door Intensive Home Treatment-professionals

Download de factsheet 'Thuisdetox'.