Crisisgroep jongeren

Soms lopen problemen zo hoog op dat het niet meer veilig is voor een jongere om thuis te blijven. Er moet dan snel iets gebeuren. Vincent van Gogh en Rubicon jeugdzorg bieden (crisis)opvang en behandeling van jongeren en hun gezin in de Crisisgroep jongeren.

Doelgroep jongeren
Met deze verblijfsvoorziening richten we ons samen op mensen van 15 tot en met21 jaar in Noord- en Midden-Limburg. Jongeren met een acute en vaak complexe zorgvraag op het gebied van gedrag, psychiatrie en/of verslaving. Meestal spelen er problemen in de omgeving van de jongeren die vaak met veiligheid samenhangen.

Zo snel mogelijk stabiliseren
Het doel van deze samenwerking is het leveren van een kortdurende behandeling (vier weken) gericht op stabilisatie, diagnostiek en behandeling. Het doel is om weer te kunnen functioneren in een gezin of in een omgeving met ambulante hulp. In die vier weken kijken we hoe we de problemen het beste kunnen aanpakken en wat er nodig is om de situatie weer handelbaar te maken.

Alles onder één dak
Door verschillende vormen van jeugdzorg samen te brengen kunnen we een gespecialiseerd centrum vormen waar expertise aanwezig is op het gebied van jeugdhulpverlening, psychiatrie en verslaving.

Lees hier verder over…
Zorginnovaties
Provico