Geschiedenis

Psychiatrie en Venray gaan al meer dan honderd jaar samen. Een nieuwe wet uit 1884 vormt de aanleiding om in Limburg een goede opvang voor psychiatrische patiënten te realiseren. In 1905 wordt begonnen met de bouw van het Sint Servatius voor mannen. Opdrachtgever is de generaal-overste Vader Amadeus Stockmans van de Congregatie der Broeders van Liefde uit Gent.

Mannen en vrouwen apart

Aanvankelijk was Roermond de aangewezen plek hiervoor, maar door inspanningen van de heer Trynes, zakenman in Venray en lid van de Provinciale Staten van Limburg, kozen de broeders voor Venray. Opnieuw door toedoen van de heer Trynesstart  in 1907 aan de andere kant van Venray de bouw van het Sint Anna voor vrouwen. Gesticht door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria uit Gent. Hoewel de beide Belgische congregaties dezelfde oprichter hebben, Kanunnik Petrus Josef Triest uit Gent, werken de instituten in Venray nauwelijks samen. Er is een sterke scheiding tussen mannen en vrouwen en beide inrichtingen werken apart van elkaar als zelfstandige organisaties.

Broeders dan wel zusters staan aan het roer. Pas als in de late jaren vijftig van de vorige eeuw steeds meer religieuzen uittreden, verandert dit beeld.

Nieuwe therapieën

De jaren vijftig vormen ook om een andere reden een omslagpunt: de introductie van psychofarmaca vermindert de klachten van veel patiënten aanzienlijk. Velen van hen staan hierdoor open voor nieuwe therapieën en behandelwijzen. Neurologen, psychologen, bewegingstherapeuten, maatschappelijk werkers en creatief therapeuten versterken het medisch team. Ook het aantal personeelsleden in de administratie en andere ondersteunende diensten neemt sterk toe.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw komt de medische wereld tot het inzicht dat voor een grote groep patiënten met een verstandelijke beperking, een andere behandeling nodig is. Vanaf dat moment vinden er in Venray tal van veranderingen plaats in de zorg en behandeling van psychiatrische patiënten. Een aantal van hen  verhuist van St. Anna en St. Servatius naar een nieuwe instelling, Nieuw Spraeland in Oostrum (gemeente Venray). St. Paschalis, eveneens in Oostrum, gaat zich toeleggen op de behandeling van drugs- en drankverslaafden. En Huize St. Vincentius in Venray, een instelling voor de nazorg van psychisch zieke vrouwen, wordt onderdeel van St. Anna.

Vincent van Gogh

De invloed van de religieuzen neemt verder af als Sint Servatius en Sint Anna in 1976 fuseren en er leken zitting nemen in het bestuur. De beide instituten gaan verder onder de naam Psychiatrisch Centrum Venray. In 1992 treden de congregaties van de Broeders en Zusters van Liefde definitief uit het bestuur.

Vanaf 2003 maakt Vincent van Gogh deel uit van GGZ Noord- en Midden-Limburg. Die naam verandert in 2010 in “Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg”. St. Servatius krijgt de naam "Servaashof". In 2019 trad Vincent van Gogh toe tot VIGO (voorheen Conrisq Groep).

Vincent van Gogh is volop in ontwikkeling. Iedere dag. Ben jij ook een vernieuwer die het gewoon anders wil doen in de ggz? Vandaag en ook morgen? Dan ben je bij ons van harte welkom!