Als het thuis echt niet meer gaat (woonzorg)

Voor wie niet meer zelfstandig thuis kan wonen met mantelzorg of thuiszorg, heeft Vincent Ouderen woonvormen met uiteenlopende mogelijkheden in zorg en ondersteuning. Uw individuele zorgvraag en wensen zijn de uitgangspunten voor de ondersteuning die u van ons ontvangt.

Voor wie?

Onze cliënten zijn 65 jaar en ouder. Wanneer iemand een aandoening en zorgvraag heeft die past bij deze zorg- en woonvorm, kunnen we hierop een uitzondering maken.

Afdeling Overloonseweg 6

Deze afdeling bestaat uit 4 units met elk 8 cliënten met ernstige, chronische psychiatrische aandoeningen en een langdurende ondersteuningsvraag. Denk hierbij aan psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie, stemmings- of persoonlijkheidsstoornissen, al dan niet samen met lichamelijke aandoeningen of beperkingen. Er is 24-uur per dag zorgverlening door een verpleegkundig team. Dagbestedingscoaches bieden een gevarieerd activiteitenprogramma aan.

Kleinschalig wonen/Vincentiushof 9 en 10

In onze kleinschalige woonvorm in Venray wonen zo’n 15 ouderen met een psychiatrische aandoening en ernstige cognitieve problemen. Onze bewoners hebben een intensieve vorm van zorg en begeleiding nodig. Ziektebeelden zoals schizofrenie, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsstoornis of combinaties hiervan komen voor. Vaak is zorg en begeleiding nodig op meerdere levensgebieden zoals psychische problemen, lichamelijke verzorging, wonen en/of financiën. Onze zorg is gericht op de bewoner, liefst in samenwerking met familie of een belangrijke naaste, dat mag bijvoorbeeld ook een goede vriend of vriendin zijn.

Visie op kleinschalige woonzorg

We geven de cliënt een persoonsgerichte benadering met aandacht voor kwaliteit van leven en zo veel mogelijk eigen regie. Het gewone leven ervaren is ons uitgangspunt: het ontwikkelen of behouden van eigen kracht of talent(en) en meedoen met het gewone leven. De wensen van de cliënt staan centraal en we sluiten met warme zorg zo goed mogelijk aan op de belevingswereld van de oudere.