Als het thuis even niet meer lukt (tijdelijke opname)

Soms kan het beter voor u zijn om intensievere behandeling te krijgen. Tijdelijk of langdurig, niet thuis, maar in een van onze klinieken. Vincent Ouderen heeft twee opnameafdelingen in Venray en het IEP heeft locaties in Venray en Venlo.

Tijdelijke opname in een kliniek

Heeft u zeer ernstige psychiatrische problemen? Dan kan een tijdelijke klinische opname een goede oplossing voor u zijn. U verblijft dan meerdere dagen en nachten in een kliniek of op een afdeling van Vincent Ouderen. Hier krijgt u 24-uurs behandeling en begeleiding. Als u voldoende hersteld bent om terug naar huis te gaan, begeleiden wij u daarbij. Vaak is dat met een overstap naar ambulante hulp terwijl u thuis woont.

Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP)

Speciaal voor ouderen met dementie en onbegrepen gedrag is er het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie, het IEP. Bij dementie is er sprake van ernstige geheugenproblemen en verwardheid. Soms ontstaan ook gedragsproblemen, zoals ernstige onrust of agressiviteit. Dit heeft grote gevolgen voor de oudere en voor zijn omgeving. Er kan zelfs een onhoudbare situatie ontstaan, omdat familie, mantelzorgers en verpleeghuispersoneel niet meer weten hoe ze met de oudere moeten omgaan. In zo’n situatie kan een tijdelijke opname in het IEP uitkomst bieden.

IEP Venray

Is een kleinschalig centrum voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie) in combinatie met ernstige gedragsproblemen, ook wel onbegrepen gedrag genoemd. Er is sprake van  hoog complexe zorg. Na de tijdelijke opname/behandeling gaat de cliënt naar een passende woonvorm, vaak is dit een kleinschalige woonvoorziening of een verpleeghuis. In het IEP Venray werkt Vincent Ouderen samen met Proteion. Lees meer over IEP Venray.

IEP Venlo

Ook in Venlo hebben we een IEP voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld en onbegrepen gedrag. De ernst van de gedragsproblemen die we hier behandelen zijn echter minder, daarom spreken we van minder complexe zorg. In het IEP Venlo werkt Vincent Ouderen samen met De Zorggroep. Lees meer over IEP Venlo.