Omgaan met kwetsbaarheid (training en coaching)

De vraag naar preventie neemt toe. Vincent Ouderen is zich steeds meer bewust van de rol die zij heeft bij de informatievoorziening en de juiste interventies zoals trainingen en coaching voor mensen met beginnende klachten. Preventie kan een opname voorkomen. De centrale vraag is geworden hoe we samen met alle betrokken partijen  ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfstandig houden.

Cursus: Het roer in handen

Heeft u al langer last van angsten en/of depressies? Met de cursus ‘Het roer in handen’ leert u op een andere manier omgaan met uw problemen. Want ook als u zich soms angstig en somber voelt, kunt u iets ondernemen. In de cursus krijgt u tips en adviezen om uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. De cursus duurt 26 weken en bestaat uit 13 gesprekken. Ook krijgt u een werkboek met opdrachten. U volgt deze cursus alleen, dus niet in een groep.

Ondersteuningsgroep langdurig zorgafhankelijke ouderen

Lotgenotencontact kan heel waardevol zijn voor mensen met chronische psychiatrische klachten. Het delen van ervaringen lucht op, biedt steun en helpt om klachten te accepteren en een plek te geven. Vincent Ouderen heeft daarom een gespreks- en ondersteuningsgroep opgericht. De groep bestaat uit 6 tot 8 cliënten die regelmatig bij elkaar komen, onder begeleiding van een hulpverlener.