Weer terug naar huis (begeleiding)

Aan het einde van de opname onderzoeken we met u of het mogelijk is weer thuis te wonen. Om de overgang naar huis of een nieuwe woonplek soepel te laten verlopen, bieden we de mogelijkheid van dagbehandeling, thuisbehandeling en nazorg.

Dagbehandeling

De dagbehandeling is gericht op cliƫnten die wel zelfstandig kunnen wonen en functioneren, maar daarbij gedeeltelijk ondersteuning en oefening nodig hebben. Deze behandeling biedt naast dagstructurering ook training en begeleiding. Op die manier voorkomen we dat u terugvalt en stimuleren we uw maatschappelijk herstel.

Thuisbehandeling

Met thuisbehandeling biedt Vincent Ouderen een innovatieve behandelmogelijkheid. Het doel van thuisbehandeling is de overstap naar huis zo soepel mogelijk te laten verlopen en op die manier een heropname te voorkomen. Hiervoor kijkt tijdens de opname de Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV), diegene die uw verpleegkundige zorg coƶrdineert tijdens opname, samen met u wat er nodig is. Vervolgens bereidt de sociaal psychiatrisch verpleegkundige of de verpleegkundige voor thuisbegeleiding met u de overstap naar de thuissituatie voor. Bent u eenmaal thuis, dan komt hij of zij regelmatig bij u langs om u te helpen om alles wat u geleerd heeft thuis ook toe te passen. Belangrijke doelen daarbij zijn:

  • Zinvol uw dag besteden
  • Voorlichting en begeleiding van uw familie en/of naasten
  • Toewerken naar zorg in de basis-GGZ (bij uw huisarts) of generalistische basis-GGZ (bijvoorbeeld bij Centiv)

Terugverwijzing

Na uw behandeling is het belangrijk dat u nog enige tijd ondersteuning krijg. Deze nazorg kunnen we u vanuit Vincent Ouderen bieden. We kunnen u ook doorverwijzen naar een andere organisatie, met wie wij nauw samenwerken, zoals ambulante geestelijke gezondheidszorg, beschermde woonvormen of pensiontehuizen.