Zelfstandig blijven wonen (hulp en begeleiding thuis)

Wij behandelen u het liefst terwijl u gewoon thuis blijft wonen. Dat noemen we ambulante zorg. Want in uw eigen vertrouwde omgeving herstelt u vaak sneller en beter. En: als uw naasten weten wat er speelt, begrijpen ze u beter en kunnen ze u helpen.

Behandeling en begeleiding thuis

Bij ambulante zorg komt u naar onze polikliniek of dagbehandeling toe. U heeft dan bijvoorbeeld één keer per week een gesprek met uw behandelaar. Als dit om redenen niet mogelijk of wenselijk is, kunnen wij u ook thuis bezoeken. Ook krijgt u eventueel aanvullende therapie. Welke therapie dat is, bepalen we in overleg met u en hangt af van uw klachten en situatie.

Sociaalpsychiatrische begeleiding thuis

Hebt u complexe problemen op meerdere levensgebieden? En functioneert u (daardoor) lastig in het dagelijks leven? Of bent u voor uw gevoel nog niet klaar voor een behandeling? Dan is sociaalpsychiatrische begeleiding bij u thuis door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige mogelijk iets voor u. Samen zoekt u een goed evenwicht tussen wat u moet en wilt doen aan de ene kant en wat u aankunt aan de andere. Bij veel psychiatrische klachten is dit evenwicht verstoord, bijvoorbeeld door een stressvolle gebeurtenis. De sociaalpsychiatrische begeleiding wordt afgestemd op uw situatie en hulpvraag.

Intensieve behandeling thuis

Intensieve Psychiatrische Behandeling Thuis Ouderen (IPTO) kan voor u een passende vorm van hulp zijn. De IPTO-verpleegkundige komt bij u langs, eventueel aangevuld met telefonische gesprekken. In het begin heeft u meerdere keren per week contact. Als de ernst van de situatie afneemt, is er minder vaak contact.

De behandeling bestaat uit medicatie, gesprekken en oefeningen. Welke therapie u krijgt, bepalen we in overleg met u en hangt af van uw klachten en situatie. U kunt bijvoorbeeld werken aan een gestructureerde dagindeling, uw sociale vaardigheden oefenen of het trainen van cognitieve vaardigheden zoals het geheugen. Uw naaste omgeving wordt zo veel mogelijk betrokken bij de behandeling.