Behandeling

Je redt het (even) niet meer op eigen kracht. Dan helpen wij je graag zo snel mogelijk om weer op eigen benen te staan. Het liefste thuis, in je eigen omgeving. Want zo is de kans op blijvend herstel het grootst.

Behandeling

Hulp op het juiste moment en de juiste plek

Vincent van Gogh helpt. Met de juiste hulp op het juiste moment. Thuis als het kan, in de kliniek alleen als het moet. We behandelen met bewezen effectieve methodes maar ook online en met moderne techniek. Je ontvangt in ieder geval zorg op maat, toegesneden op wat jij nodig hebt. Psychiatrische, psychische of verslavingsproblemen kunnen een grote impact hebben op je leven. Wij helpen je jouw klachten te verhelpen of te verminderen. Een behandeling kan bestaan uit therapie, (groeps)gesprekken, trainingen en/of een bepaalde (vaak meer gestructureerde) manier van leven.

Preventie

Psychische problemen of een verslaving heb je zelden van de ene dag op de andere. Ze ontstaan vaak gaandeweg, in fases. Of klachten erger worden hangt vaak ook af van de omstandigheden en van de mensen met wie je omgaat. Denk aan de invloed van je vrienden, familie, je woonomgeving, je school of je werk.

lees meer
Hulp in de wijk en thuis

Op het goede moment een arm om je schouder, een steuntje in de rug of een helpende hand: dat kan het verschil maken. Juist ook voor mensen met (complexe) psychische of psychiatrische problemen. Vincent van Gogh biedt daarom zorg en ondersteuning thuis of in jouw woonomgeving. Hierbij werken we nauw samen met andere organisaties. Het organiseren en combineren van hulp vergroot de kans dat je weer snel het alledaagse leven op kunt pakken.

lees meer
Poliklinische hulp en dagbehandeling

Een poliklinische behandeling bestaat uit een serie behandelafspraken tussen jou en je behandelaar. Je komt bijvoorbeeld één keer per week voor een behandelsessie naar een van onze locaties. Soms kan een afspraak ook thuis plaatsvinden. Dat spreken we in onderling overleg af.

lees meer
Klinische behandeling

Een ‘klinische behandeling’ betekent dat je verblijft binnen een van onze centra, klinieken of afdelingen van Vincent van Gogh. Het is een opname, net als in een ziekenhuis. Opname kan nodig zijn wanneer je onvoldoende baat hebt bij andere vormen van zorg. Door je op te nemen, 24 uur per dag, is intensievere diagnostiek en/of behandeling mogelijk.

lees meer
Hulp bij crisis

Wanneer je dringend hulp nodig hebt vanwege ernstige psychische of psychiatrische klachten, bel dan direct je huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost. De (dienstdoende) huisarts kan, als het nodig is, meteen de crisisdienst inschakelen. Zij beoordelen de situatie en kijken welke hulpverlening er noodzakelijk is.

lees meer
Specialistische centra

Soms is er zorg nodig op een heel specifiek terrein. Vincent van Gogh biedt die zorg in een aantal specialistische centra.

lees meer
Online hulp

Online therapie naast een persoonlijk contact geeft je als cliënt een grotere regie over je eigen behandeling.

lees meer
Integrale zorg

Vincent Integrale Zorg biedt herstelondersteunende zorg en begeleiding aan mensen met ernstige, chronische psychiatrische aandoeningen die een langdurende ondersteuningsvraag hebben.

lees meer
Therapievormen

Afhankelijk van je persoonlijke situatie en je behandeldoelen zijn verschillende soorten (groeps-)therapieën mogelijk. Soms worden deze aangevuld met medicatie.

lees meer