AMBIT

Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT) geeft passende ambulante zorg bij ernstige ontregeling.

Soms is bij mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek al veel geprobeerd, behandeling lijkt telkens niet aan te slaan en steeds opnieuw beland je in een crisis. Dit zorgt voor machteloosheid. Niet alleen bij jou, maar ook bij de hulpverlener.

AMBIT biedt passende ambulante zorg voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, die zodanig instabiel of ontregeld zijn dat ze in het reguliere ambulante aanbod veelal buiten de boot vallen. AMBIT werkt nauw samen met netwerkpartners en jouw sociale netwerk.

Meer informatie over AMBIT lees je hier: Factsheet AMBIT